Projecten

Samen

Sport/Spel, Ambitie, Maatschappelijk, Educatie en Normen/waarden.

Het samen doen is een belangrijk doel bij de activiteiten van Klein Galgenwaard. Daarvoor hebben wij diverse projecten, te weten Samen Sporten voor een toekomst, Leven als een jonge prof, Samen sporten, samen leven, Scoor met jouw talent, Dutch Career Cup, Dutch Street Cup, G- spelen en Week van de maatschappelijke betrokkenheid.

Samen sporten voor een Toekomst
Onder andere naar aanleiding van het project “Dutch Street Cup” is het idee ontstaan om samen met het Leger des Heils, Veld 42 en Eight een mooi pakket samen te stellen, waarbij sport als middel wordt aangegrepen om deelnemers een stap verder in hun toekomst te zetten: SPORT VOOR EEN TOEKOMST. Het traject is bedoeld voor mensen die:
– verblijven in een voorziening voor maatschappelijke opvang/(O)GGZ;
– zelfstandig wonen, maar onder begeleiding staan van 1 van de bovenstaande instellingen;
– in een re-intergratietraject zitten.

Er worden activerende, sportieve en begeleidende activiteiten georganiseerd waarbij het principe ‘voor en door de doelgroep’ wordt gehanteerd. Vanuit dit project wordt ook de opleiding Recreatie Sport Leider – A aangeboden, in samenwerking met  Eight.
 
Samen sporten, samen leven
Samen Sporten, Samen Leven is in 2009 van start gegaan. Het doel is om de nieuwsgierigheid, de onderlinge verdraagzaamheid en de wederzijdse contacten te bevorderen tussen kinderen uit de multiculturele stadswijken en het platteland. De kinderen komen in aanraking met verschillende sociale en culturele achtergronden. Met sport proberen we die saamhorigheid te vergroten.
Zo gaan kinderen van groep 8 uit multiculturele wijken op bezoek bij leeftijdsgenoten uit een dorp op het platteland. Marja Baseler, kinderboekenschrijfster, en Jean Paul de Jong begeleiden hen en spreken met de kinderen over respect en sportiviteit. Naast de gesprekken krijgen de kinderen een bezoek aan het stadion en een sportdag aan geboden.
Vanaf 2012 staat bij ‘Samen Sporten, Samen Leven’ ook het ‘Samen Ontmoeten’ centraal. Dit jaar komt daar nog een extra groep bij, een school met ‘zeer moeilijk lerende kinderen’ (ZMLK).
 
Scoor met jouw Talent
Verder wordt dit jaar het succesvolle project ‘Scoor met jouw Talent voor jouw Wijk’ weer nieuw leven ingeblazen. In 2008 werd in samenwerking met de voetbalvereniging OSM’75 het project ‘Van hangjongeren naar sportjongeren’ nog bekroond met het Appeltje van Oranje.
Doel van het project is om risicovolle jongeren in de Utrechtse wijken door sport maatschappelijk verder te helpen.
Doel:
– Het versterken en bevorderen van een goede omgang tussen buurtjongeren.
– Het bevorderen van leefbaarheid en veiligheid in de diverse wijken van Utrecht.
– Jongeren door sport normen, waarden en vaardigheden bij te brengen die maatschappelijk belangrijk zijn.
– Jongeren te informeren en na te laten denken over het belang van sporten en een gezonde leefstijl.
– Samenstellen van een Utrechts selectieteam om onderlinge binding tussen de wijken te bevorderen.
– Oudere jongeren betrekken bij de begeleiding van de activiteiten.
 
Dutch Career Cup
De Dutch Career Cup is een landelijk voetbalprogramma dat bijdraagt aan de re-integratie van Wajongers. Onder de vlag van FC Utrecht wordt plaats geboden aan een groep van ongeveer twintig Wajongers. Zij worden begeleid door een jobcoach van USG Restart en krijgen daarnaast wekelijks twee voetbaltrainingen aangeboden bij Klein Galgenwaard, onder leiding van Kees Grovenstein (Veld 42). FC4YOU zorgt voor een aanvullend programma, bijvoorbeeld in de vorm van motivatiesessies met spelers in het stadion, het faciliteren van een grote banenmarkt voor de doelgroep en contact met de Business Club van FC Utrecht voor stage en/of werkplekken. 
Dutch Street Cup
De Dutch Street Cup is een landelijk straatvoetbal / participatieprogramma voor mensen die gebaat zijn bij sport als activeringsmiddel. Binnen dit programma werken instellingen uit de maatschappelijke opvang, jeugdzorg, verslavingszorg, etc samen met sportverenigingen/aanbieders waardoor cliënten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan een laagdrempelig sportaanbod, met alle positieve gevolgen van dien! Gedurende een seizoen vinden er wekelijks toernooien plaats met als klapstuk de finale op de Dam in Amsterdam. De winnaar van de Dutch Street Cup mag namens Nederland deelnemen aan de Homeless World Cup
G-Spelen
Jaarlijks organiseren Sportservice Midden Nederland, Vereniging Sport Utrecht, Sportsa en Stichting Klein Galgenwaard gezamenlijk in Utrecht de G-Spelen Midden Nederland. Dit eendaagse sportevenement biedt sporters met een verstandelijke beperking de kans uit te blinken in hockey, judo, korfbal of voetbal.
 
Andere activiteiten
Stichting Klein Galgenwaard organiseert jaarlijks het bedrijvenvoetbal.