Gediplomeerd: Leider Sportieve Recreatie

Een bijzonder moment… 9 deelnemers aan de opleiding Leider Sportieve Recreatie kregen hun diploma afgelopen dinsdag bij Klein Galgenwaard in de sportkantine van Leger des Heils 50/50 Food in Zuilen.

Daarmee hebben Klein Galgenwaard en het Leger des Heils weer een mooie en talentvolle groep Recreatiesport begeleiders naar een diploma begeleid.

De deelnemers zitten allemaal in een hulpverleningstraject. Met het diploma hopen we hen weer een stap verder in de samenleving te brengen. Binnen ons project Sport voor een Toekomst willen we deze groep ook weer inzetten bij diverse sportactiviteiten. Inmiddels zijn bijvoorbeeld Ghadir en Mike al coaches bij de Dutch Street Cup en heeft Dennis een rol in het beheer van de locatie van Klein Galgenwaard op Zoudenbalch.